O Firmie :

Izo-Eko Centrum spółka z o.o. działa z powodzeniem na rynku usług budowlanych w branży energetycznej i sanitarnej od 1993r. Kilkanaście lat doświadczeń pozwoliło nam osiągnąć wysoki poziom techniczny, poznać i wdrożyć nowoczesne technologie oraz wykształcić fachowców i kadrę inżynieryjno-techniczną. Prowadzimy obsługę inwestycji począwszy od doradztwa technicznego poprzez projektowanie, kompletację dostaw po wykonawstwo. Na wykonane usługi zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Naszym największym atutem jest  terminowość, profesjonalizm i zadowolenie użytkowników, czego dowodem są załączone referencje. Pracownicy stanowią zespół o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach w swoich profesjach. Daje to nam możliwość podejmowania się trudnych techniczne zadań i gwarancji wysokiej jakości usług.

Świadczymy usługi budowlane w szerokim zakresie. W obiektach przemysłowych, handlowo-usługowych, przetwórstwa spożywczego, mieszkaniowych i użyteczności publicznej wykonujemy kotłownie gazowe i olejowe zarówno wodne jak i parowe, instalacje gazowe, instalacje grzewcze, instalacje wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjne, techniczne i technologiczne (para, olej, sprężone powietrze) oraz roboty zewnętrzne w zakresie uzbrojenia terenu. Realizacje prowadzimy zarówno jako firma podwykonawcza jak i generalny wykonawca np. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pracownicy naszej firmy posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych  i gazowych. Ponadto posiadamy również uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacji elektrycznych. Większość pracowników posiada świadectwa kwalifikacyjne typu E i D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji lub dozoru.

IZO EKO CENTRUM - budynek

Izo-Eko Centrum Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 20
63-500 Ostrzeszów

Tel.: + 48 62 732 74 60
fax: +48 62 730 24 61
izoeko@izoeko.pl
rodo@izoeko.pl

Dział techniczny: + 48 62 732 74 64 do 69 | biurotech@izoeko.pl
Dział handlowy: + 48 62 730 90 75 | handel@izoeko.pl
Księgowość: + 48 62 732 74 72 | ksiegowosc@izoeko.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000180547
NIP: 622-00-18-353,
REGON: 250421707
wysokość kapitału zakładowego: 55.000 zł.
Konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/OSTRZESZÓW 78 1090 1173 0000 0000 1700 5866
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 55 1050 1201 1000 0090 3178 9622

Biuro 7:00 – 15:00
Handel 7:00 – 17:00 / Sob. 8:00 – 13:00